Şartlandırıcılar (Hava Hazırlayıcıları)

Basınçlı hava içindeki yabancı maddeler ile suyun ayrılması amacıyla kullanılır ve karşıdan bakış açısıyla sol tüp hava nemini alır.

    Markalarımız


    Her pnömatik sistemin belirli bir çalışma basıncı vardı. Fazla basınç enerji kaybına, düşük basınç ise verimin düşmesine neden olur.

    TEKLİF ALIN